shibashiShibasi čínsky znamená osmnáct pohybů. Tai Čchi - Čchi Kung Shibasi je jedna z nejpopulárnějších forem cvičení Čchi Kung. Tuto sestavu osmnácti cviků vytvořil čínský profesor Lin Hou-Sheng v roce 1979. Rádi tuto formu zařazujeme do programu našich cvičení a tak jsme se rozhodli ji detailně popsat na našich stránkách.

Uvádíme zde námi zpracovanou video ukázku cvičení Tai Čchi - Čchi Kung Shibashi. Video vám dá zevrubnou představu o tomto cvičení.

Pro spuštění videa klikni na tento odkaz: http://youtu.be/A7dZAZwL5Kk

 

1. Zahájení (mořská vlna)

 • uvolněné ruce dlaněmi směrem k zemi
 • před tělem zvedat do úrovně ramen s pohybem směrem k zemi pokles v kolenou. Při pohybu rukama nahoru - nádech,
  při pohybu rukama dolů - výdech.
 • opakujeme 6x

2. Rozšiřování hrudníku

 • navázat na předešlý cvik
 • ruce zvedat do úrovně ramen, rozpažit (nádech)
 • zpět ruce k sobě, plynule stočit dlaně k zemi, pokles(výdech)
 • opakujeme 6x

 3. Tanec s duhou

 • konec cviku č. 2, plynule navázat přetočením trupu vpravo
 • zvednout paže nad hlavu, přenést váhu střídavě na levou a pravou nohu, současně hladit duhu dlaněmi z prava doleva
 • vlevo nádech, vpravo výdech
 • opakujeme 6x (střídavě z prava doleva)

 4. Kroužení pažemi

 • poslední přetočení cviku č. 3, jen do půlky (ruce nad hlavou), dlaně přetočené směrem vpřed
 • paže od sebe klesají po boční linii
 • překřížit ruce v zápěstí před tělem 
 • paže zvednout plynule nad hlavu 
 • přetočit dlaně v zápěstí nad hlavou opět pokles paží...
 • ruce končí volně u boků
 • nahoru nádech, dolů výdech
 • opakujeme 6x

 5. Rotace pasu & Zhoupnutí paží  (Sundavání rukavičky)

 • zvednout paže s dlaněmi směrem k zemi do úrovně prsou
 • pravá paže volně spodním obloukem za tělo k pravému uchu
  současně otáčet trup doprava ve stejný okamžik
  se otáčí levá ruka dlaní směrem k nebi, pohled směřuje do pravé dlaně,
 • horním obloukem vézt pravou paži kolem ucha, současně  otáčet trup do výchozí polohy, pravá ruka kopíruje celou levou paži k zápěstí (jako při elegantním sundavání dlouhé rukavice na levé ruce)
 • plynulý přechod na opačnou stranu
 • paže jsou ve výchozí poloze v úrovni prsou, obě dlaně vedle sebe směrem k zemi
 • levá paže volně spodním obloukem za tělo k levému uchu současně otáčit trup doleva ve stejný okamžik se otáčí pravá ruka dlaní směrem k nebi, pohled směřuje do levé dlaně,
 • horním obloukem vézt levou paži kolem ucha, současně  otáčet trup do výchozí polohy, levá ruka kopíruje celou pravou paži k zápěstí (jako při elegantním sundavání dlouhé rukavice na pravé ruce)
 • paže za sebe nádech, paže před sebe výdech
 • opakujeme střídavě 6x

 6. Veslování 

 • konec cviku 5.paže před sebou v úrovni prsou
 • paže klesají k zemi dlaněmi směrem k zemi
 • u boků se paže přetáčejí dlaněmi směrem v před
 • paže opisuji kružnici zezadu dopředu
 • paže nahoru nádech, dolů výdech
 • opakujeme 6x

 7. Nabírání míčku

 • konec cviku 6.mírný pokles v kolenou, paže volně podél těla
 • pravá ruka přetočením v zápěstí nabírá míček vede jej spodním obloukem s otáčením trupu vlevo nad hlavu současně přenést váhu těla na levou nohu, pravá noha na špičku
 • ruka nad hlavou s poklesem paže současným otáčením dlaně směrem k zemi, přetáčením trupu a přenášením váhy těla na obě nohy rovnoměrně
 • plynulý přechod na druhou stranu 
 • levá ruka přetočením dlaně k nebi nabírá míček vede jej spodním obloukem s otáčením trupu vpravo nad hlavu
 • současně přenést váhu těla na pravou nohu, levá noha na špičku
 • ruka nad hlavou s poklesem paže a současným otáčením dlaně směrem k zemi, přetáčením trupu a přenášením váhy těla na obě nohy rovnoměrně 
 • paže nahoru nádech,dolů výdech
 • opakujeme střídavě 6x na obě strany

 8. Uchopení míčku

 • konec cviku 7. (levá paže sjíždí před trupem)
 • mírný pokles v kolenou současně obě paže (levá dlaní směrem k zemi pravá dlaní směrem k nebi) s přetáčením pánve vlevo
 • otočení na opačnou stranu
 • mírný pokles v kolenou současně obě paže (levá dlaní směrem k nebi pravá dlaní směrem k zemi) s přetáčením pánve vpravo
 • vlevo nádech v pravo výdech
 • opakujeme střídavě 6x na obě strany

 9. Rotace pasu & Odtlačení dlaní

 • konec cviku č. 8, držení balonu vpravo
 • ruce přitažené u boků dlaně vytočené směrem k nebi
 • s přetočením pánve nalevo pravá ruka odtlačení dlaní před sebe levá spočívá u levého boku 
 • s přetočením pánve napravo levá ruka odtlačení dlaní před sebe
 • s odtlačením paží nádech s přitažením výdech  
 • opakujeme střídavě 6x na obě strany

 10. Hraní si s oblaky (zametání)

 • konec cviku č. 9, pánev přetočená vpravo levá ruka v pozici odtlačení
 • levá zůstává v rovině prsou, pravá dole u boku dlaně směrem k tělu  současně otáčet pánev vlevo a plunule přesunout ruce (levá dolů pravá nahoru)
 • vlevo nádech vpravo výdech
 • opakujeme 6x

 11. Nabírání z jezera

 • konec cviku č.10, pánev vpravo 
 • vykročení levé nohy dopředu 45°
 • přetočení pánve v před současně předklon
 • rukama nabrat vodu rozpažným obloukem před levé koleno s přenesením váhy  na L koleno - pokrčit, ruce překřížit v zápěstí nabrat vodu, (jako bychom drželi vodu v dlaních)
 • plynulé napřímení se současným rozpažným obloukem nad hlavou, přenést váhu těla na pravou zadní nohu, mírný záklon rovná páteř, opět do předklon s rovnou páteří
 • záklon nádech, předklon výdech
 • opakujeme 6x

 12. Hraní si s vlnami

 • konec cviku č. 11. (postoj s levou nohou vpředu)
 • rukama (před trupem v rovině prsou) hladit vlny pohybem vpřed a vzad
 • ruce vpřed - váha těla vpřed na levou nohu, pravá noha na špičku
 • přitažení paží k tělu - váha  na pravou nohu, levá noha na patu (pohupování s přenášením váhy)
 • záklon nádech předklon vydech
 • opakujeme 12x

13. Roztažení vašich křídel

 • konec cviku č.12, přenesená váha těla na zadní P. nohu, ruce přitažené k tělu 
 • váha těla na levou nohu dopředu
 • paže před sebe v rovině prsou dlaněmi proti sobě
 • roztažení paží se současným přenesením váhy těla na zadní pravou nohu (plynulé zhoupnutí)
 • vpřed nádech vzad výdech
 • opakujeme 12x

 14. Odtlačování pěstí

 • konec cviku č. 13, ruce vpředu, váha těla vpředu na levé noze
 • levou nohou krok vzad (nohy jsou vedle sebe)
 • dlaně v pěst, paže přitáhnout  k bokům
 • údery pěstí vpřed (střídavě pravou a levou)
  (stejné jako cvik č.9, jen dlaně sevřít v uvolněnou pěst)
 • odtlačení nádech přitažení výdech
 • opakujeme 6x

15. Létající jako orel

 • zákl. postoj ruce volně podél těla
 • rozpažit s otevřenými dlaněmi, mávat pažemi nad hlavu současně s rukama zvedat nohy s přenesením váhy na špičky
 • nahoru nádech dolů výdech
 • opakujeme 6x

 16. Otáčení kruhy

 • při dokončení cviku č. 15, nohy narovnat
 • předklon ruce k zemi (drží balon)
 • kroužení trupem 3x vpravo kolem své osy
 • v předklonu změnit směr
 • kroužení trupem 3x vlevo kolem své osy
 • nahoru nádech dolů výdech
 • opakujeme celkem 6x

 17.Driblování

 • základní postoj
 • pravá ruka současně s levou nohou pohyb nahoru do postoje na špičku pravé nohy
 • levá ruka současně s pravou nohou pohyb nahoru do postoje na špičku levé nohy
 • nahoru nádech dolů výdech 
 • opakujeme 12x (plynule střídat ruce a nohy)

 18. Uklidnění čchi

 • základní postoj
 • s nádechem nabrat energii - čchi před tělem,
  vézt ruce do úrovně srdce 
 • přetočit dlaně směrem k zemi s výdechem stláčet energii k zemi
 • opakujeme 6x

  Závěrem přiložit středy dlaní (body lao-gongy) na spodní
  tan-tien, uvolnit ruce.