staticky cchi kungDalší velkou oblastí čínského cvičení Čchi Kung jsou statické pozice. Tento systém nehybných postojů má mnoho podob. Ukážeme vám několik tradičních forem tohoto cvičení.

Pozice Velký strom

V běžném životě se často necháváme unést emocemi, pořád spěcháme, jsme nervózní. Přitom nesnášíme příliš velké horko, nemáme rádi velké mrazy atd.

Úplně odlišný přístup pozorujeme ve světě rostlin. Mnohé stromy žijí stovky let, rostou v zimě i v létě, v mrazu i v horku, za slunce i  deště, nemají své vlastní pocity a přání. Kořeny mají zapuštěny hluboko v zemi, z níž získávají vodu a všechny potřebné  látky pro život, jež proudí prostřednictvím kmene až k listům. Koruna se tyčí do výšky, je omývána deštěm, pohybyje se ve větru, svítí na ni slunce a v noci Měsíc a hvězdy. Všechno vstřebává do listů, větví, kmenu, až ke kořenům. Takto získává strom výživné látky a energii ze Země a z vesmíru. Strom tak v sobě spojuje Zemi a vesmír.

Co se stane, bude-li se člověk chovat jako strom?

Může prostřednictvím přijímání energie (čchi) prodloužit svůj život?
Tento předpoklad lze ověřit pouze praxí. Tisíciletými experimenty bylo zjištěno, že tato metoda (napodobení pozice stromu) skutečně umožňuje prodloužit život. Velice brzy začínáme pociťovat zvýšení životní životní energie, a proto ze zdravotního hlediska pozice velkého stromu život prodlužuje. Z pohledu Čchi Kungu umožňuje tento cvik sjednotit se s celým vesmírem. Nebe, člověk a Země se spojují do jednotného celku.

Zpočátku si představujeme, že jsme velkým stromem, později tato představa mizí a zůstává velký člověk, ktery v sobě vše integruje (spojuje). Po absolvování všech tří stupňů.

Na prvním stupni se pozice Velký strom provádí takto:

 • Výchozí poloha - základní postoj (stoj rozkročný na šíři ramen, chodidla v rovnoběžné poloze, kolena uvolněná, záda vzpřímená, pánev mírně podsazná). Brada směřuje dolů, krk je vzpřímený. Hlava je jakoby "zavěšená" za temeno, tělo je uvolněné, jazyk se volně dotýká horního patra za zuby, oči zavřené.

 • Představte si, že vaše nohy vrůstají hluboko do země a přeměňují se v kořeny mohutného stromu, berou ze země vláhu, životně důležité látky a energii jin.

 • Představte si , že váš trup roste vysoko do nebes, nad oblaka, ke slunečnímu světlu a ke hvězdám. Odsud přijímáte a vstřebáváte světlo, vítr, déšť, kosmickou energii jang. Nabýváte ohromné, vesmírné velikosti.

 • Spusťte ruce tak, aby se dlaně nacházely v rovině pupku. Lokty směřují od těla. Představte si, že pod paží máte jako vejce křehké tenisové míčky. Linie rukou jsou zaoblené a uvolněné, jakoby objímaly velký nafukovací míč. Představte si mezi pupkem a dlaněmi pružnou kouli

 • Nyní absolutně uvolněte a vyprázdněte svou mysl. Pocítíte jak skrze vaše nohy - kořeny stoupá čchi Země a klesá čchi vesmíru. Vnímejte tento pohyb a energetickou kouli mezi dlaněmi a pupkem. Opět se uvolněte.

 • (Úprava polohy 5.) Představte si a vnímejte růst koule zvětšuje se a zvětšuje, přesahuje hranice vašeho těla a vy se ocitáte v jejím nitru. Cítíte, že se nacházíte uvnitř této koule, pocítíte doteky zvuků hudby.(- při praktikování hraje klidná hudba). Nabýváte ohromné, vesmírné velikosti. Koule se postupně zmenšuje a energie uvnitř slábne.

  Zmenšuje se koule prochází vaším tělem a znovu se ocitá mezi dlaněmi a pupkem. Poté se znovu zvětšuje a zmenšuje. Toto se opakuje několikrát za sebou.

  Minimální délka cvičení je 30 minut z toho důvodu, že za tuto dobu krev a čchi projdou drahami a cévami, a proto je zapotřebí nejméně půlhodina k tomu, aby čchi spolu s krví pronikla do všech úseků a tělesných buněk.
  Po určité době, když si na tuto polohu zvyknete, můžete prodloužit provádění cviku až na dvě hodiny.

 • Na konci cvičení zkoncentrovat čchi ve spodním tan-tienu. Položte ruce na tuto oblast (ženy nejdříve pravou ruku na spodní tan-tien a na ni levou; muži obráceně L na ni P dlaň). Myšlenkově se soustředíte a vsunete kouli do spodního tan-tienu (místo asi tak 3 cm pod pupkem do hloubky 1/3 břicha). Propnete nohy. Pod dlaněmi ucítíte horko nebo pulzaci. Po chvíli krouživým pohybem dlaní vmasírujte kouli. Spočiňte v klidu a uvědomte si své pocity. Uvolněte paže. Otevřete oči.

Na závěr tohoto cvičení proveďte rychlou Automasáž.


Zapamatujte si : ženám v době menstruace se z důvodu krvácení doporučuje držet ruce a kouli proti střednímu tan-tienu (srdeční centrum bod mezi prsními bradavkami). V době těhotenství se cvik velký strom provádí bez pomoci rukou a bez představy koule na úrovni spodního tan-tienu (místo asi tak 3 cm pod pupkem do hloubky 1/3 břicha).