Pa tuan ťin, neboli Osm kusů brokátu je velmi starý, čínský soubor osmi cvičení. Je jedním z mnoha podob cvičení Čchi Kung, které má v Číně tisíce let starou tradici. Vede k činnosti vnitřních orgánů, pružnosti kloubů, prokrvení, aktivaci lymfatického systému. Vědomé propojení dechu, těla a mysli a se svou intuicí.


Základní postoj při cvičení Čchi Kung

           

 • nohy na šíři pánve nebo ramen
 • chodidla směřují rovně před sebe
 • mírně pokrčená kolena
 • podsazená pánev
 • rovná páteř
 • hlava v prodloužení páteře
 • váha těla rovnoměrně rozložená na obě dvě chodidla stejně
  (přenes váhu těla na špičky na paty a najdi střed)

1. Držení měsíce

Provádění cviku reguluje všechny vnitřní orgány, posiluje činnost žaludku a střev,
zlepšuje zažívání, působí proti zácpě, posiluje svaly a kosti zad, boků.
Protahuje páteř. Aktivuje energetické dráhy - meridiany.

         

 • stoj spatný (nohy jsou u sebe mírně pokrčená kolena)
 • odkročíme levou nohou od pravé
 • širší postoj, váha těla rovnoměrně rozložená na obě chodidla
 • spojit ruce (propleteme prsty) před tělem dlaně směřují k nebi
 • spojené ruce vedeme ke středu hrudníku (před hrudní kost)
 • před hrudníkem přetáčíme spojené ruce(pomyslně vyléváme vodu z dlaní)
 • plynule zvedáme ruce nad hlavu současně oči sledují hřbety dlaní
 • předklon v kyčlích s rovnými zády s rukama nad hlavou, oči sledují hřbety dlaní, nohy jsou  propnuté (páteř rovnoběžně se zemí)
 • pokrčujeme kolena, současně klesají ruce k zemi, zápěstí přetáčíme jako bychom nabírali vodu z potůčku,(potůček teče mezi nohama)
 • vracíme se zpět do postoje s vyvěšenými pažemi (držíme vodu v dlaních)
 • opět vedeme spojené ruce před srdeční centrum…
 • opakujeme 6x

Mezi jednotlivývi cviky se praktikuje tzv. relax. Je to stažení nahromaděné energie z oblasti hlavy do spodního tan-tien.

 • relax, návrat do postoje s nohama vedle sebe
  (levá přikračuje k pravé = stoj spatný)
 • uvolněná kolena, paže vedeme mírně nad hlavu
  (dlaněmi směrem k nebi)
 • pokles paží od hlavy ke spodnímu tan-tien
  (spodní tan-tien se nachází, dva prsty pod pupíkem
  asi 3-5cm pod kůží do hloubky břicha)

2. Napínání luku, lukostřelba

Provádění cviku zvyšuje cirkulaci krve a kyslíku, protahuje svaly hrudníku a paží,
posiluje činnost srdce a plic vnitřní masáží,uvolňuje krční páteř, posiluje zrak.
Aktivuje meridiány srdce, osrdečníku, tenkého a tlustého střeva.

       

 • přejdeme do širšího postoje (odkročíme levou nohou od pravé), současně hřbety rukou se dotýkají před spodnímtan-tien, odtud vedeme ruce k bokům a jedním tahem plynule překřížíme ruce před spodní tan-tien, levá dlaň blíže k tělu
 • otočíme trup 45° vlevo současně zvedáme paže do výšky ramen,(paže směřují doleva) oči sledují cíl
 • na levé ruce natažený ukazovák a palec do písmene L ostatní prsty pokrčené,                                                                  
 • pravá ruka je volně sevřena v pěst natahuje tětivus natahováním tětivy se trup vrací zpět na střed hlava zůstává oči sledují cíl, pravá pěst skončí před srdečním centrem (hrudní kost), oba lokty jsou v jedné rovině
 • paže s uvolněnými prsty vedeme plynule šikmo pravou dlaní blíže k tělu ke spodnímu tan-tien do překřížené polohy
 • toto celé opakujeme na druhou stranu 
 • otočíme trup, hlavu 45° vpravo současně zvedáme paže do výšky ramen, (paže směřují doprava) oči sledují cíl
 • na pravé ruce natažený ukazováček a palec do písmene L ostatní prsty pokrčené,                                             
 • levá ruka je volně sevřena v pěst, levá paže natahuje tětivu s natahováním tětivy se trup vrací zpět na střed, hlava zůstává oči sledují cíl, levá pěst skončí před srdečním centrem (hrudní kost), oba lokty jsou v jedné rovině
 • paže s uvolněnými prsty vedeme šikmo s levou dlaní blíže k tělu ke spodnímu tan-tien do překřížení  v zápěstí
 • celý cvik vpravo a vlevo = 1x
 • opakujeme střídavě 3x vlevo, 3x vpravo
 • relax

3. Roztláčení nebe a země

Provádění cviku podporujeme všechny trávicí a vnitřní orgány, posiluje slezinu a žaludek,
podporuje játra, žlučník, uvolňuje krční páteř. Masíruje solar plexus.
Aktivuje body ve středu dlaní (lao gongy), meridiány.

            

 • stoj stojný - postoj s nohama u sebe
 • ruce zvednout před hrudník dlaně překřížit před srdeční centrum, pravá dlaň blíže k tělu, středy dlaní (lao-gong) a střed srdečního centra se překrývají v jednom bodě ve vzdálenosti 3cm od těla dlaně se nedotýkají
 • pravou ruku vedeme nad hlavu po ose těla, před obličejem přetáčíme ruku, dlaň směřuje k nebi, prsty směřují k ose hlavy
 • současně vedeme levou ruku  po ose těla dlaní směrem k zemi prsty směřují k ose těla (paže se vychýlí od osy těla 45°
 • opakujeme střídavě 6x
 • lze spojit dech s pohybem v rytmu pravá paže nahoru (vytláčení nebe) nádech levá paže nahoru (stláčení země) výdech
 • relax

4. Ohlédnutí se vzad - Rotace páteře

Provádění cviku má výborný vliv na nervovou soustavu cirkulaci krve a energie do hlavy.
Posiluje oční, krční, ramenní svaly a nervy. Snižuje vysoký krevní tlak.

       

 • stoj stojný (nohy u sebe)
 • otočit hlavu k levému rameni
 • dootočit trup vzad
 • mírně pokrčit kolena (periferní pohled na paty)
  vše pomalu a plynule s nádechem
 • s výdechem se vrací kolena z pokrčení, trup a hlava na střed (osu těla)
 • otočit hlavu k pravému rameni
 • dootočit trup vzad
 • mírně pokrčit kolena (periferní pohled na paty)
  vše pomalu a plynule s nádechem
 • s výdechem se vrací kolena z pokrčení, trup a hlava na střed (osu těla)
 • opakujeme střídavě 6x
 • relax

5. Otočení hlavy a těla - Zbavení srdce ohně

Pravidelné cvičení zbavuje srdce ohně - prevence proti horečce.

Veliký účinek má tento cvik při hněvu a podráždění,

odvádí oheň z mysli. Posiluje hýžďové svaly, dolní končetiny.

Protahuje zádové svaly. Mini masáž srdce, uvolnění napětí.
         

 • široký základní postoj
 • větší podřep, horní část těla v předklonu (záda a hlava rovně) dlaně se opírají o kolena, prsty směrem mezi nohy
 • nepatrný pohyb pánví v pravo
 • švih pánví vlevo současně švih hlavou vlevo - hlasitý výdech
 • s nádechem cesta zpět na střed (před sebe)
 • totéž na opačnou stranu
 • opakujeme střídavě 6x
 • relax

6. Záklon a předklon - Posílení ledvin

Pravidelné provádění cviku posiluje ledviny, nadledvinky zlepšuje funkci střev a žaludku. Protahuje svaly kolem pátře a na nohou. Zvyšuje krevní tlak. POZOR při vysokém tlaku mírnější záklon i předklon.

zaklonpredklon1    zaklonpredklon2    zaklonpredkon3

 • širší základní postoj
 • dlaně přes sebe  na bederní oblast
 • záklon, současně špičky nohou k sobě - nádech
 • plynulý předklon ruce sjíždějí po vnější straně nohou pod kolenem sjíždí vnitřní stranou nohou ke kotníkům - výdech současně špičky nohou k sobě
 • rukama uchopit  kotníky přitáhnout hlavu mezi kolena
 • plynule stejnou cestou zpět do záklonu s  nádechem
 • opakujeme 6x
 • relax

7. Údery pěstí    

Cvik povzbuzuje mozek a příslušné nervy,

zrychluje oběh krve a kyslíku v cévách,

procvičuje svaly celého těla.

          

 • šikroký základní postoj, větší podřep, rovná záda, uvolnit se
 • ruce u boků volné sevření dlaní v pěst
 • pravá ruka pomalý úder vpřed - výdech
 • přetočit dlaň sevřít v pěst a prudce s hlasitým, ostrým výdechem HAM
 • přitáhnout zpět ruku k pasu to samé s levou rukou
 • opakujeme střídavě pravá levá paže 6x
 • relax  

8. Pád na paty

Zbavení se neduhů v těle. Cvik uzavírá soubor cvičení.

Uvádí tělo díky lehkým vybracím do klidu a k nastolení rovnováhy.

       

 • stoj stojný (nohy u sebe)
 • hřbety dlaní zkřížit za zády na křížové oblasti
 • s nádechen se zvednout na špičky nohou
 • prudce s hlasitým výdechem dopadnout na paty
 • opakujeme 7x
 • relax

  Ukončení sestavy:

 • vedeme paže nad hlavu jako při relaxu
 • spojit dlaně nad hlavou
 • spojené vézt před srdeční centrum