rovnovahaRovnováha není pouze chůze po napnutém laně, nebo nehybná jogínská pozice na jedné noze. Má mnoho podob. Je to často velmi dynamický proces. Střídání aktivity s pasivitou, výdeje s příjmem, mluvení s nasloucháním, koncentrace s relaxací, nádechu s výdechem, apod. To vše se může dít v dokonalém rytmu, v harmonii, v rovnováze.

I naše peníze si zaslouží balanc. Přílišná hamižnost ani lehkovážná rozhazovačnost nám nemohou přinést dlouhodobý užitek a stabilitu. Nechme své peníze plynout v přirozeném rytmu, ve vyváženém pohybu. Neblokujme je v upjatém šetření na horší časy. Protože stejně tak jak nás může oslabovat nedostatek, může nás zatěžovat i přebytek.

Rovnováhu můžeme dobře vidět ve zdravých lidech a fungujících vztazích. Proto je dobré o ni pečovat, neustále ji hledat, trénovat ji, všímat si ji, vycházet z ní, navracet se do ní, mít ji vždy nablízku. Pak se každé naše životní klopýtnutí mnohem lépe zvládne. To je má osobní zkušenost a jeden z kroků ke zdravému životnímu stylu.