pohybÚčelem tělesného pohybu není pouze spalování kalorií nebo formování postavy, ale také snaha, aby tělo bylo funkční a spokojené. K tomu, abychom napomohli účelně rozproudit všechny tělní tekutiny, posílili svaly, promazali klouby a dostali dostatek čerstvého vzduchu do plic, postačí obyčejná procházka parkem.

Pohyb, jako součást zdravého životního stylu, nemusí ani zdaleka znamenat sportování v klasickém slova smyslu. Je mnoho pohybových aktivit, které člověku poslouží mnohem lépe nežli vypjaté výkony ve vydýchané tělocvičně, motivované soutěživostí nebo snahou někomu něco dokázat.

Úplně nejlepším pohybem zdravého životního stylu je kvalitní sex s milovanou osobou. Spálíte při tom více energie nežli při klikování, formujete si postavu tím nejlepším možným způsobem, všechny tělesné pochody fungují jak mají, vaše tělo i duše se cítí fantasticky a navíc posilujete vztah se svým partnerem.

Co říci závěrem? Buďte tvořiví, hýbejte se, protahujte se, uvolňujte se, dovádějte jak umíte, ale vždy s laskavostí, trpělivostí, radostí a ohleduplností ke svému tělu i okolí. Čiňte tak, aby jste měli pohyb ne jenom dostatečný, ale i smysluplný.