lucnikvetLuční květ je malý svět.

A jak jej uvidět?

Není to věc těžká.
Jen přestat frčet jako koloběžka.

Zastavit se, oči otevřít,
rozhlédnout se a správně zaměřit.

Až uvidíš ten malý svět,
možná zříš i ten svůj vnitřní svět.

Pak každý všední den,
nebude jak zlý sen.

Návrat do nitra svého,
bude radost pro každého.