tantraCo je Tantra? Cesta k osvícení, móda, práce se sexuální energií, léčebná terapie, nauka jak být lepším milencem, komunikace ženského s mužským principem, základ víry, duchovní praxe, dobrý byznys, kurz kdovíčeho, erotické služby, poznání, …

Je zajímavé, jak se významy slov v čase posouvají a formují. Někdy i deformují. Mám dojem, že slovo tantra, které je staré bezmála dva a půl tisíce let, dnes už nemá žádné pevné hranice, do kterých by se pohodlně usadil jeho obsah.

Rozhodli jsme se to tantře nijak neusnadnit. Přišli jsme se svou trochou do mlýna a rozšířili pohled na tohle zajímavé slovo, pocházející z indických védských hymnů. Spojili jsme počáteční písmena slov TANce Tvořivé RAdosti a tantra byla na světě. Pokud jsme ve vás probudili zvědavost, můžete se s naší tantrou seznámit osobně v Centru U Duhy, kde ji nepravidelně pořádáme jednou za měsíc vždy od 18h. Více najdete v našich událostech.