Orgasmus je jen první směrová tabule k málo prozkoumanému světu sexuální energie. I ten nejintenzivnější orgasmický prožitek je pouze jednou vlnkou opojného zachvění a příjemného uvolnění v prostorách nekonečně hlubokého oceánu životní energie. Moje zvídavost mě dovedla k poznání, že jakákoli sexuální aktivita je jen zlomkem potenciálu, jaký je v tomto oceánu života ukrytý.

sex energie 480x240

Můžeme najít všechna erotogenní místa na těle a přesto ve svém objevování zůstaneme jen na povrchu. Protože tajemství této tvořivé a léčivé síly je ukryté ve vibracích každé buňky. Prožitek hlubší sexuální energie se nedá vyprovokovat ani vynutit. Je to stav, který můžeme s pokorou a trpělivostí k sobě pouze nechat přijít. Pomůže nám v tom bdělý stav nestranného pozorovatele, vnitřní rovnováha a láskyplné prostředí.

Pochopení sexuální energie má univerzální význam. Probuzením a usměrněním této životní síly můžeme sami sebe léčit. Výrazně se zvýší naše tvořivost, vitalita a přitažlivost. Neznám žádnou jinou sílu, která by dávala větší chuť k životu. Takto probuzení se můžeme cítit jako by celý náš den byla milostná předehra.