Podmínky účasti

Podmínky účasti na akcích v Centru U Duhy

Úvodní ustanovení

Jsme manželé Anna a Pavel Strýhalovi. Oba jsme OSVČ se sídlem Štefanikova 569, Trhové Sviny 37401. Naše IČ jsou. Anna 88523004 a Pavel 70519927. Dům který je na výše uvedené adrese a ve kterém provozujeme naši činnost, jsme nazvali Centrum U Duhy.

Každý účastník semináře, cvičení, pobytu, nebo žlučníkové kůry (dále jen “akce”) svým přihlášením se na některou z akcí nebo účastí na uvedených akcích souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Přihlašování na akci

Přihlásit se na některou z našich akcí lze pomocí online formuláře na našich webových stránkách www.uduhy.cz, telefonicky na tel. č. 607575763, 777567447, nebo emailem uduhy@seznam.cz

Platba

Přihláška na akci se stane závaznou až po zaplacení 50% zálohy z celkové ceny akce na číslo účtu 1093195023/0800. Zbývající částku účastník akce doplatí až na místě v době konání samotné akce.

Dárkové poukazy

Na všechny naše akce je možné si zakoupit dárkové poukazy. Platnost dárkových poukazů je 3 měsíce od datumu zakoupení.

Storno podmínky

Na zaplacenou zálohu se vztahují tyto storno podmínky:
7-0 dnů před příjezdem - poplatek 100% z ceny zálohy
14-7 dnů před příjezdem - poplatek 80% z ceny zálohy
21-14 dnů před příjezdem - poplatek 50% z ceny zálohy
21-180 dnů před příjezdem - poplatek 30% z ceny zálohy

Zdravotní stav

Nejsme lékařské ani psychoterapeutické zařízení. Pokud se účastník akce v současné době léčí u psychiatra, nebo je v péči psychologa, zavazuje se tuto skutečnost oznámit, včetně charakteru jeho psychických obtíží a případných zdravotních komplikací. Dále se zavazuje oznámit závažné zdravotní obtíže a okolnosti, jako např: poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, infekční onemocnění, užívání psychofarmak, těhotenství, záchvaty, apod.

Závazek mlčenlivosti

Zavazujeme se k dodržování mlčenlivosti v případě jakýchkoli důvěrných informací týkající se vaší osoby, které s námi v průběhu akce budete dobrovolně sdílet. Jde především o informace čistě osobní či intimní, jejichž zveřejnění by vás mohlo poškodit. 
Účastník se zavazuje k dodržování obdobné mlčenlivosti v případech důvěrných informací, se kterými se v průběhu akce seznámí a které by mohli poškodit nás, nebo kteréhokoli účastníka akce.

Drogy, alkohol a omamné látky

Účastník se zavazuje, že nebude před akcí a ani v jejím průběhu pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných návykových, nebo psychotropních látek.

Zodpovědnost

Účast na akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Naše pokyny v průběhu akcí jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti let je povinen mít k účasti na akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Přerušení účasti

Účastník může jakoukoli akci kdykoli přerušit z vlastní vůle a na vlastní odpovědnost. Poplatek za akci se v takovém případě nevrací. Našim právem je předčasně ukončit kterémukoli účastníkovi účast na kterékoli akci, pokud poruší podmínky účasti, nebo to bude nezbytné, zejména s ohledem na bezpečnost účastníka, případně bezpečnost ostatních účastníků akce. V tomto případě se účastníkovi záloha na akci nevrací. Vrací se pouze doplatek.

Zpracování osobních údajů

Všem našim zákazníkům a návštěvníkům našich webových stránek poskytujeme ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Na našich webových stránkách nejsou umístněné žádné marketingové nástroje ani reklama třetích stran. Pouze v patičce našich webových stránek naleznete odkaz na naši facebookovou stránku, kterou jsme pojmenovali podle názvu našeho domu, tedy Centrum U Duhy.

 

Podmínky účasti na akcích jsou platné v tomto znění od 18. 2. 2019