Soukromí a GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Všem našim zákazníkům a návštěvníkům našich webových stránek poskytujeme ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

Jsme manželé Anna a Pavel Strýhalovi. Oba jsme OSVČ se sídlem Štefanikova 569, Trhové Sviny 37401. Naše IČ jsou: Anna 88523004 a Pavel 70519927. Dům který je na výše uvedené adrese a ve kterém provozujeme naši činnost, jsme nazvali Centrum U Duhy. Jsme správci vašich osobních údajů, pokud jste našimi zákazníky, nebo návštěvníky našich webových stránek www.uduhy.cz

Rozsah vámi poskytovaných osobních údajů

K umožnění účasti na semináři, cvičení, pobytu, žlučníkové kůře potřebujeme vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu. Jde především o jméno, příjmení, e mail, telefonní číslo, případně fakturační údaje, pokud budete chtít vystavit fakturu.

Dobrovolnost a účel poskytování osobních údajů

Poskytování vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a slouží k smysluplnému organizačnímu zajištění vaší účasti na semináři, cvičení, pobytu, nebo žlučníkové kůře.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budeme poskytovat třetím stranám pouze s vaším souhlasem za účelem plnění vašeho případného požadavku.

Ochrana vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální míře pomocí moderních technologií. Jsou tedy zpracovávány elektronicky, ale i v tištěné podobě v uzamykatelných prostorách. Přístup k vašim osobním údajům má pouze proškolený personál.

Ochrana proti nevyžádané reklamě

Z důvodu vaší ochrany proti nevyžádané reklamě jsme na naše webové stránky neumístnili žádný kód, nebo cookies, který by zobrazoval reklamu. Pouze v patičce našich webových stránek naleznete odkaz na naši facebookovou stránku, kterou jsme pojmenovali podle názvu našeho domu, tedy Centrum U Duhy.

Pořizování fotodokumentace či videodokumentace

Všechny naše semináře, cvičení, pobyty, nebo žlučníkové kůry mohou být dokumentovány a dokumentační fotografie, nebo videa zveřejněny. Svým přihlášením se nebo účastí na některé z výše uvedených událostí tedy souhlasíte s pořizováním audia, videa, nebo foto záznamu k propagačním a vzdělávacím účelům. Pokud si nebudete přát být zachyceni na takovém audio, video, nebo foto záznamu, jste oprávněni nám to sdělit a mi budeme váš požadavek samozřejmě respektovat.

Vaše práva

Kdykoli v průběhu zpracovávání vašich osobních dat, nás můžete kontaktovat a požádat o jejich změnu, doplnění, nebo úplné vymazání. Velmi rádi vašemu případnému požadavku vyhovíme. Můžete nás kontaktovat na tel. č. 607575763, 777567447, nebo email uduhy@seznam.cz

Závěrečná ustanovení

Ujišťujeme vás, že jsme v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů vázáni mlčenlivostí.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 18. 2. 2019